Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorami Danych Osobowych są adwokaci Tomasz Byrka i Paweł Rogala prowadzący indywidualne Kancelarie Adwokackie w Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/5, 44-100 Gliwice
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator Danych nie ma obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleconej usługi prawnej i w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wszelkie instytucje wymiaru sprawiedliwości, organy procesowe, organy władzy oraz wszelki podmioty zewnętrzne związane z realizacją zleconej usługi prawnej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych praw klienta
  6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczanie przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.